พิธีถวายความอาลัย

คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน
ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  ลงนามถวายความอาลัย  บำเพ็ญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล
ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2559  ณ  อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองหว้า

220512220513220516220466220514220448220447220465220521220520

ติดต่อเรา