ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการกล่าวแสดงความยินดีแก่ นายหงส์คำ หาบุญมี เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อ.เมือง จ.สระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

1-3-768x576 2-1-768x576 3-1-768x576 5-1-768x576 6-1-768x576 7-1-768x576 8-1-768x1038 10-1-768x576 12-1-768x576 13-1-768x576 14-1-768x576 15-1-768x576 16-1-768x576 17-1-768x576 19-1-768x576 20-1-768x576

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา