ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเทพ ไผ่ล้อม ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์

img_0001 img_0002 img_8287 img_8289 img_8291 img_8292 img_8293 img_8295 img_8297 img_8298 img_8299 img_8300 img_8301 img_8302 img_8303 img_8304 img_8305 img_8306 img_8307 img_8308 img_8310 img_8311 img_8312 img_8313 img_8314 img_8315 img_8316 img_8317 img_8319 img_8320 img_8322 img_8323 img_8324 img_8325 img_8326 img_8327 img_8328 img_8329 img_8330 img_8332 img_8333 img_8334 img_8336 img_8337 img_8338 img_8339 img_8340 img_8343 img_8344 img_8345 img_8346 img_8347 img_8348 img_8349 img_8350 img_8351 img_8352 img_8353 img_8358 img_8360 img_8361 img_8363 img_8367 img_8369 img_8371 img_8373 img_8374 img_8383 img_8386 img_8387 img_8388 img_8389 img_8390 img_8395 img_8396 img_8397 img_8398 img_8399 img_8400 img_8401 img_8402 img_8403 img_8405 img_8406 img_8408 img_8409 img_8410 img_8411 img_8412 img_8413 img_8414 img_8415 img_8416 img_8417 img_8418 img_8420 img_8421 img_8422 img_8423 img_8424 img_8425 img_8426 img_8427 img_8428 img_8429 img_8430 img_8431 img_8432 img_8433 img_8434 img_8435 img_8436 img_8437 img_8438 img_8439 img_8441 img_8444

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา