แจ้งเพิ่มเติม แข่งขันคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กิจกรรม แอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.1-3

การแข่งขันการสร้างการ์ตูน แอนิเมชั่น (2D Animation) ชั้น ม.1-3
1.  ให้ผู้เข้าแข่งขัน เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้มาเอง
          1. ไมโครโฟน
          2. หูฟัง
          3. ดินสอ, ยางลบ
          4. กระดาษ
2.  กำหนดให้ใช้ทรัพยากรที่กรรมการจัดเตรียมให้ แต่สามารนำไปเพิ่มเติม ปรับแต่ง แก้ไข ได้ตามความเหมาะสม
    แต่ต้องแจ้งให้คณะกรรมการทราบก่อน

ติดต่อเรา