ยินดีต้อนรับ นายหงษ์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส

ยินดีต้อนรับ นายหงษ์คำ หาบุญมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส นำโดย นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วย นายประทีป มากมูล ประธานเครือข่ายปี่ฆ้องฉลองราชย์ พร้อมผู้บริหาร นายสมโชค เคลือบคลาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกปี่ฆ้อง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน และชุมชน

1

15

10

14

8

2

3

7

17

19

6

5

12

 16

 

13

20

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา