การรายงานตัวและสถานที่แข่งขันคอมพิวเตอร์และภาษาต่างประเทศ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

    การรายงานตัวและสถานที่แข่งขัน

      วันที่ 5 พฤศจิกายน 2559  ณ โรงเรียนสระแก้ว

         1. การแข่งขันคอมพิวเตอร์

             รายงานตัว   ภาคเช้า   เวลา 08.00 – 08.30 น.  ณ  อาคาร 5  โรงเรียนสระแก้ว   

                             ภาคบ่าย  เวลา  12.00 – 12.30 น. ณ  อาคาร 5  โรงเรียนสระแก้ว

              รายละเอียดตามตารางดังแนบ   ( ผู้เข้าแข่งขันให้นำหูฟังมาด้วย )

        2. ภาษาต่างประเทศ (ประกวดพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน)

             รายงานตัว  เวลา  08.00 – 08.30  น.  ณ  อาคาร 4  ห้อง 422 , 423   โรงเรียนสระแก้ว

ติดต่อ สพป.สก.1