สพป.สระแก้ว ๑ จัดประกวดเวทีไทย ๒๕๕๗

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “เวทีไทย” ประจำปี ๒๕๕๗ ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ และเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถด้านการใช้ภาษาไทย

IMG_9299 IMG_9301 IMG_9304 IMG_9309 IMG_9313

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา