โครงการ “ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง”

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมโครงการ “ลูกเสือจิตอาสาเพื่อพ่อหลวง ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันพุธที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑

img_8266 img_8267 img_8268 img_8269 img_8270 img_8271 img_8272 img_8273 img_8274 img_8275 img_8276 img_8277 img_8278 img_8279 img_8280 img_8281 img_8282 img_8283 img_8284 img_8285 img_8286

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา