ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เปิดการแข่งขันกีฬา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
นักเรียนเครือข่ายโรงเรียนขยายโอกาส อ.วังน้ำเย็น เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคี
มีน้ำใจนักกีฬา ต่อต้านยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงเรียนมิตรสัมพันธ์วิทยา
อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

IMG_5686 IMG_5690 IMG_5703 IMG_5711 IMG_5721 IMG_5725 IMG_5726 IMG_5737 IMG_5740

ติดต่อเรา