กล่าวแสดงความยินดี ผอ.รร.บ้านทัพหลวง

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการกล่าวแสดงความยินดีแก่ ว่าที่ร้อยตรี นริศ สุ่นศรีเมือง เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางไปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทัพหลวง อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว สังกัด สพป.สระแก้วเขต ๑ ณ โรงเรียนบ้านบ้านทัพหลวง เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

img_8147 img_8148 img_8149 img_8150 img_8152 img_8153 img_8154 img_8155 img_8156 img_8157 img_8159 img_8161 img_8162 img_8163 img_8164 img_8165 img_8166 img_8167 img_8169 img_8170 img_8171 img_8172 img_8173 img_8174 img_8175 img_8176 img_8177 img_8178 img_8179 img_8180 img_8181 img_8182 img_8183 img_8184 img_8185 img_8186 img_8187 img_8188 img_8189 img_8190 img_8191 img_8193 img_8194 img_8195 img_8196 img_8197 img_8198 img_8199 img_8200 img_8201 img_8202 img_8203 img_8206 img_8207 img_8208 img_8209 img_8212 img_8213 img_8215 img_8216 img_8218 img_8219 img_8220 img_8221 img_8222 img_8224 img_8225 img_8226 img_8228 img_8229 img_8230 img_8231 img_8232 img_8233 img_8234 img_8235 img_8236 img_8237 img_8238 img_8239 img_8240 img_8241 img_8242 img_8245 img_8246 img_8247 img_8248 img_8249 img_8251 img_8252 img_8254 img_8255 img_8257 img_8258 img_8259 img_8260 img_8261 img_8262 img_8264 img_8265

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา