ประกาศโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล

ประกาศโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน  เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล

รายละเอียดประกาศ  prakatfootballfieldbankhlongkaithuan