พิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย

ผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียน 
ร่วมพิธีถวายความอาลัย น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ สู่สวรรคาลัย
ในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมโรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6

333

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

ติดต่อเรา