เชิญประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

          สพป.สระแก้ว เขต 1 เชิญผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมบุนนาค(รวมใจภักดิ์)

          ในการนี้ สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้เรียนเชิญ นายกล้าณรงค์  พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานในการประชุม และมอบนโยบายด้านการศึกษา จึงขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ติดต่อเรา