ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย รุ่นเฉลิมพระเกียรติ

      ด้วยจังหวัดสระแก้ว  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินและรับพระพุทธรูปนาคปรก ปางมารวิชัย 

รุ่นเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งรายได้ทั้งหมด

จะถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย

      สพป.สระแก้ว เขต 1  จึงประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ซึ่งรายได้ทั้งหมด

จะถวายโดยเสด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย   ทั้งนี้  ให้บริจาคได้โดยตรง  โดยเช็คสั่งจ่าย

ในนาม “สภากาชาดไทย”  หรือโอนเข้าบัญชี ตามเอกสารดังแนบ  และส่งใบตอบรับพร้อมสำเนาการโอนเงิน

ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาด  

10001 10002  10003