ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ205/26 และลานอเนกประสงค์

ประกาศโรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักครู แบบ205/26 และลานอเนกประสงค์

ตามเอกสารแนบ

prakas-nongkhihen