หนองปรือระลึก..พระคุณครู

ระลึกถึง……..พระคุณครู

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ 

18 มิถุนายน 2557

“ทุกคนคือศิษย์ ตลอดชีวิตของครู ถ้อยคำชื่นชมเชิดชู ไม่ต้องให้ครูก็ได้

รู้ถูกรู้ผิด มีชีวิตที่สดใส สิ่งนั้นที่ครูฝันไฝ่ และเป็นแรงใจให้ครู”

 ู

ติดต่อ สพป.สก.1