เรียกบรรจุ ขรก.ในสังกัด ศธจ.สระแก้ว

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานในการปฐมนิเทศ ผู้มารายงานตัวเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการครู ในสังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมบรรณสาร สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ได้เรียกบรรจุผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน ๕๗ อัตรา 

img_000 img_0002 img_8060 img_8062 img_8063 img_8064 img_8065 img_8066 img_8067 img_8068 img_8069 img_8070 img_8071 img_8072 img_8073 img_8074 img_8075 img_8076 img_8077 img_8078 img_8079 img_8080 img_8081 img_8082 img_8083 img_8085 img_8087 img_8088 img_8089 img_8090 img_8093 img_8094 img_8095 img_8096 img_8097 img_8098 img_8099 img_8100 img_8101 img_8102 img_8103

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา