แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2560

โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2560  

สามารถดาวน์โหลด แบบรูปรายการก่อสร้างและหนังสือมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง

ได้ตามลิงค์ที่แนบมาด้านล่างนี้ค่ะ

https://1drv.ms/u/s!AiRokXLrM0DcgXroh-O9VtxCm8fv

ติดต่อเรา