คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) พร้อมใจกันจัดทำโบว์

คณะครู  ผู้นำชุมชน  ผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง)
พร้อมใจกันทำความดีถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ด้วยการจัดทำโบว์ไว้ทุกข์เพื่อบริการ นักเรียน และประชาชน
 ในวันประชุมผู้ปกครองนักเรียน
วันที่ 29 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2559
20161029_095652 20161029_095722 20161029_095853 20161029_102639 20161029_102647 20161029_102700 20161029_102703 20161029_102759

ติดต่อเรา