เลื่อนการประชุมการประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต  1  ได้จัดส่งหนังสือที่ ศธ  04153/ว.3676 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2559  เรื่อง การประเมินข้าราชการครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่  3 (มัธยมศึกษาปีที่  1 – มัธยมศึกษาปีที่  3)  เพื่อฟังนโยบายแนวทางการดำเนินการประเมินข้าราชการครู ช่วงชั้นที่  3  ด้วยระบบทางไหลผ่านจอภาพ ในวันที่  31 ตุลาคม 2559  เวลา  10.00 – 12.00  น. นั้น

บัดนี้ สพฐ. แจ้งว่า ขอเลื่อนเวลาจากเดิม เวลา 10.00 – 12.00 น. เป็นเวลา  11.00 – 12.00  น.  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ติดต่อเรา