วันปิยมหาราช

นายชวลิต แจ่มจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 และคณะครูร่วมพิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช เนื่องในโอกาสคล้ายวันสวรรคต ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระปิยมหาราช” ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง 23 ตุลาคม 2559 ณ หอประชุมเทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

unnamed-4

unnamed

 

unnamed-3

unnamed-1

unnamed-5

ติดต่อเรา