สวดอภิธรรมศพ บิดาคุณครูสิรินา บุญน้อม

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียอนุบาลวัดสระแก้ว และคณะครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายสุดตา แก้วสำโรง บิดาคุณครูสิรินา บุญน้อม คุณครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ณ ศาลา 82 วัดสระแก้ว พระอารามหลวง

125591023-132430

click

ติดต่อเรา