พิธีถวายความอาลัยสวรรคต ครบ ๑๕ วัน(พิธีตักบาตรปัณรสมวาร)

นายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร  ทรงเสด็จสวรรคต ครบ ๑๕ วัน หรือเรียกว่าพิธีตักบาตรปัณรสมวาร ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการจุดเทียนและยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยแด่พระองค์ ในครั้งนี้ด้วย

img_0001 img_0002 img_0003 img_7879 img_7883 img_7891 img_7897 img_7898 img_7899 img_7900 img_7901 img_7902 img_7903 img_7906 img_7907 img_7908 img_7909 img_7911 img_7912 img_7914 img_7915 img_7916 img_7917 img_7918 img_7921 img_7923 img_7925 img_7928 img_7929 img_7930 img_7931 img_7933 img_7936 img_7937 img_7940 img_7941 img_7942 img_7943 img_7946 img_7951 img_7952 img_7954 img_7955 img_7959 img_7960 img_7961 img_7962 img_7963 img_7964 img_7965 img_7966 img_7967 img_7968 img_7969 img_7970 img_7972 img_7973 img_7974 img_7975 img_7976 img_7978 img_7979 img_7982 img_7984 img_7988 img_7990 img_7991 img_7994 img_7995 img_7996 img_7997 img_7998 img_7999 img_8000 img_8004 img_8008 img_8009 img_8011 img_8012 img_8013 img_8015 img_8016 img_8017 img_8019 img_8021 img_8022

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

เรือง จันทพันธ์       ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา