การปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

นายเรือง จันทพันธ์ รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

img_0001 img_7860 img_7861 img_7862 img_7863 img_7864 img_7865 img_7866 img_7867 img_7868 img_7869 img_7870 img_7871 img_7872 img_7873 img_7875 img_7876 img_7877 img_7878

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1