การประชุมสัมมนา ผอ.สพป, ผอ.รร.ดีใกล้บ้าน

 
นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา , ผู้อำนวยการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่าย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปริ้นสซ์พาเลช มหานาค โดยมีพลตรีณัฐพงษ์ เพราแก้ว เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิด  และมี นายการุณ สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวรายงาน
 การจัดประชุมสัมมนาครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงทิศทางในการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) และโรงเรียนเครือข่ายฯ  โดยมีผู้เข้าร่วม ประชุมจำนวน ๑,๑๑๘ คน
s__33611879s__3361187414055769_1601529389873282_1849366596_n 14826338_1601529399873281_2030386762_n 14872512_1601529393206615_1956440698_n 14875005_1601529396539948_1903521826_n 14875117_1601531916539696_1091779119_n 14875307_1601529403206614_796565385_n 14886010_1601529386539949_1197239252_n
รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน
อรนุช      นิสังกาศ                กำกับ
วุฒิศักดิ์  พรหมคช               ตรวจสอบ
เรือง        จันทพันธ์              ควบคุม
ไสว         สารีบท                  อำนวยการผลิต
 
ติดต่อเรา