แจ้งครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการใช้สื่อเสริมภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบ VDO Conference  เพื่อชี้แจงแนวทาง และแนะนำการใช้สื่อเสริมในการบริหารเวลาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับครูที่ทำการสอนภาษาอังกฤษทั่้วประเทศ  ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559  เวลา 08.00-16.30  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต 1 จึงแจ้งให้ครูภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน (ให้ print เอกสาร  eng-1 eng-2 eng-3 มาในวันประชุมด้วย)

ติดต่อเรา