พิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยนายธรรมนูญ ขอพึ่ง และนางบุษราภรณ์ รองผู้อำนวยการ แต่งกายชุดปกติขาว ประดับแขนทุกข์และชุดไว้ทุกข์ ร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส่งเสด็จสู่สรรคาลัย ณ หอประชุมปางสีดา ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว

click-e1474680977668

ติดต่อเรา