พิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายประสาร  พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ผู้บริหาร คณะครู เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หอประชุมปางสีดา ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า พร้อมด้วยผู้แทนศาสนาต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระแก้ว มาร่วมพิธี ในการนี้ นายไสว สารีบท ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ (ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว) พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้นำโบว์สีดำมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และส่งมอบต่อไปยังสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว เพื่อสถานศึกษาได้นำไปติดแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้ด้วย

click-e1474680977668

ติดต่อเรา