การประกวดระเบียบแถวระดับจังหวัด

ให้โรงเรียนที่เป็นตัวแทนอำเภอ ประกวดระเบียบแถวในระดับจังหวัด จัดทำเอกสารตามรายการที่แนบ และนำเอกสารมาส่งในวันวันประกวดเพื่อรับเงินค่าพาหนะ ทีมละ 700 บาท

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

VVV

VV

V

Cost a car

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา