วันปิยมหาราช ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะครู ได้รับมอบหมายจาก นายประสาร  พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2559 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา