ราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช

นายวุฒิศักดิ์ พรหมคช ผอ.กลุ่มอำนวยการ ได้รับมอบหมายจากนายไสว สารีบท ผอ.สพป.สระแก้ว เขต 1 นำข้าราชการในสังกัดร่วมพิธีวางพวงมาลาร่วมกับข้าราชการ ตุลาการ ศาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพ่อค้าประชาชนทุกภาคส่วน เนื่องในวันปิยมหาราช  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559  เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

0001 0002 0003 11351 11352 11353 247289 247290 247344 247346 247347 247348 247349 247350 247351 247352 247353 247354 247356 247358

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ไสว  สารีบท    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา