โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์สอบราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู

โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์  มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมา ก่อสร้างบ้านพักครู แบบ205/26 และปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู  โดยไม่ผูกพันงบประมาณไว้ก่อน prakas

ติดต่อเรา