ขอเลื่อนการประชุมทางไกล “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนละ 2 คน  เข้าร่วมอบรมทางไกลการพัฒนากิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”  ในระหว่างวันที่ 25  – 26 ตุลาคม 2559  ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) และคณะครูทุกคนร่วมรับชมถ่ายทอดสดนั้น  เนื่องจาก สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้รับแจ้งจาก สพฐ. ให้เลื่อนการประชุมดังกล่าวออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งประชุมครั้งใหม่    8

ติดต่อเรา