สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558

ติดต่อ สพป.สก.1