สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560

Download สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560

ติดต่อ สพป.สก.1