ผู้บริหารการศึกษา สพป.สก.1

 

ดร.บัญญัติ  เพ็ญจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระแก้ว เขต 1

โทรศัพท์ : 0-3742-5464

 

 

นายเรือง  จันทพันธ์

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

โทรศัพท์ :0-3742-5466

อีเมล์ :rueng@sk1edu.go.th