อำนาจดำเนินการทางวินัยของศึกษาธิการจังหวัด

บทความทางนิติศาสตร์