ข่าวเมื่อวันที่: 12 มกราคม 2018

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะในเขตอำเภอเมืองสระแก้วหรือใกล้เคียงร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว

ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียนและคณะในเขตอำเภอเมืองสระแก้ …

อ่านเพิ่มเติม

ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน  ดาวน์โหลดรายละเอี …

อ่านเพิ่มเติม

ด่วน!! แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อต่อไปนี้มารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

แจ้งโรงเรียนให้มารับหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี …

อ่านเพิ่มเติม