ข่าวเมื่อวันที่: 10 มกราคม 2018

ขอความร่วมมือโรงเรียนช่วยตรวจสอบรายชื่อกรรมการคุมสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนฃั้นป.1

   ขอคาวมร่วมมือทางโรงเรียนช่วยตรวจสอบรายชื่อกรรมก …

อ่านเพิ่มเติม

คณะกรรมการขับเคลื่อนจุดเน้นที่ 1 การอ่านได้มานิเทศ และให้คำชี้แนะในการขับเคลื่อนนโยบาย

ขอขอบพระคุณท่านผอ.พิจิตร บำรุงชาติ ผอ.ผกาพร พรหมดำ …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 เดือน มกราคม พ. ศ. 2561  นายโก …

อ่านเพิ่มเติม