ข่าวเมื่อเดือน: ธันวาคม 2017

ประชุม conference และ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ท่าน ดร …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ธุรการโรงเรียน

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธ …

อ่านเพิ่มเติม

การแถลงข่าว การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเ …

อ่านเพิ่มเติม

คุรุสภาย้ายที่ทำการไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะติดต่องานด้ …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บั …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บั …

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม