ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.สระแก้ว เขต 1

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก …

อ่านเพิ่มเติม

ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) จำนวน ๖๘ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ๙ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 6 รายการ

  ( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ๑ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  ( สำเนา ) ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาป …

อ่านเพิ่มเติม

โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ๖ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช ๒๐๑๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศ ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ 2560

คลิกที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง สอบราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี

  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสง …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เรื่อง ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ทดแทนให้กับโรงเรียนและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงให้กับโรงเรียนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว …

อ่านเพิ่มเติม