เรื่องแนะนำ

ร่วมงานเปิดอาคารเอนกประสงค์ / โรงเพาะเห็ดอินทรีย์ และเปิดโครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดสำหรับผู้พิการ

วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2561

วันพุธ ที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญ …

อ่านเพิ่มเติม

ถวายปัจจัยทำบุญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ปี 2561

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น.ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ท่านดร. …

อ่านเพิ่มเติม

งานกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2561

วัน อังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบผ้าไตรให้นาคสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีปลงผมนาคเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 12.30 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม