เรื่องแนะนำ

ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บั …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา “เขาตะกรุบเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญ …

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 07.30 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม

เยี่ยมครูและนักเรียน โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ท่านดร.บั …

อ่านเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗

วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 17.30 น. ท่านดร.บัญญัติ …

อ่านเพิ่มเติม

ประชุม conference และ ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ประจำเดือน ธันวาคม 2560

วันศุกร์ ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. ท่าน ดร …

อ่านเพิ่มเติม