เรื่องแนะนำ

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่า …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเร …

อ่านเพิ่มเติม

มหกรรมวิชาการเขาฉกรรจ์ “ขับเคลื่อน ๔ จุดเน้น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่าน …

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเรื …

อ่านเพิ่มเติม

การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

วันอังคาร ที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเรื …

อ่านเพิ่มเติม

การสัมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561

วัน จันทร์ ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายเร …

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 13.00 น. นายเรือง …

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26

วันศุกร์ ที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายเรือง …

อ่านเพิ่มเติม