ข่าวผลงาน สพป สก.1

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

วัน พฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเ …

อ่านเพิ่มเติม

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1

วันศุกร์ ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือง …

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเรือง จั …

อ่านเพิ่มเติม

รับโล่รางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่จัดกิจกรรมลูกเสือดีเด่น ระดับดี ประจำปีงบประมาณ 2561

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2561 ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจ …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่า …

อ่านเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

วัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

การอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ (NEW DLTV)

วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. นายเร …

อ่านเพิ่มเติม

มหกรรมวิชาการเขาฉกรรจ์ “ขับเคลื่อน ๔ จุดเน้น สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

วันอังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดค่ายเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อนด้วยมือเรา

วันพฤหัสบดี ที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่าน …

อ่านเพิ่มเติม