ข่าวผลงานโรงเรียน

ร่วมกันสวดมนต์อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วยเหลือทีมนักกีฬาฟุตบอลทั้ง 13 คน

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา  09. 09 น. ผู้บริหาร คณ …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีเปิดการอบรมตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร

วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม