ข่าวผลงานโรงเรียน

ผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส เพื่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์ สนามกีฬา ห้องน้ำห้องส้วม

วันที่ 12-13 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้ …

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีโรงเรียนบ้านทุ่งพระ “เพื่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก”

วันนี้ 12 เมษายน 2561 โรงเรียนบ้านทุ่งพระ พร้อมด้ว …

อ่านเพิ่มเติม

มอบเงินช่วยเหลือเด็กนักเรียน

วันอังคาร ที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ท่านดร. …

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบผ้าไตรให้นาคสามเณรโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อการศึกษาปริยัติธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

วันอังคาร ที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ท่านดร.บ …

อ่านเพิ่มเติม

ฝึกประสบการณ์นิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกศึกษานิเทศก์

วัน ศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายเรือ …

อ่านเพิ่มเติม