ข่าวผลงานโรงเรียน

พิธีงานวันครู ประจำปี 2561 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอเขาฉกรรจ์

ในวันที่ 16 มกราคม 2561 เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเ …

อ่านเพิ่มเติม

ผอ.มนตรี พันธ์อิ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ รายงานผลการปฏิบัติงานในหน้าที่

วันที่ 18 มกราคม 2561 ท่านรองเรือง จันทพันธ์ ,ท่าน …

อ่านเพิ่มเติม

เด็กหญิงศุภสุตา สีไพร นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองรับรางวัล เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

อ่านเพิ่มเติม

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีวังสมบูรณ์”และ “ครูดีศรีวังสมบูรณ์”เนื่องในวันครู 2561

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีวังสมบูรณ์ …

อ่านเพิ่มเติม