ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกลุ่มสาระศิลปะ

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรี …

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีกา …

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมสภานักเรียน หนังสือเล่มเล็ก ยุวบรรณรักษ์ และสาระศิลป กิจกรรมนาฏศิลป์

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน …

อ่านเพิ่มเติม

แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

รายละเอียดดังแนบ  IMG_0013 IMG_0006 IMG_0007 IMG_0 …

อ่านเพิ่มเติม

แก้ไขกำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและภาษาไทย(แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน)

แก้ไขกำหนดการแข่งขันกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและภาษา …

อ่านเพิ่มเติม

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

กำหนดจัดมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ แล …

อ่านเพิ่มเติม

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งรายงานค่าสาธารณูปโภคไตรมาส 4 ตามแบน 4,5 ด่วน (ตรวจสอบภายใน)

แจ้งโรงเรียนที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ส่งรายงานค่าสาธ …

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (11 ตุลาคม 2561)

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 25 …

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดงานแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 (ระดับเขตพื้นที่)

ระดับเขตพื้นที่   ♦ เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ค …

อ่านเพิ่มเติม

คูปองการศึกษา

ค่ายทักษะชีวิต

เก็บตก Mother Day