ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

คลิกดูรายละเอียดที่นี่ค่ะ23-01-2561

อ่านเพิ่มเติม

การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ”

ตามหนังสือ สพป. สระแก้ว เขต 1 ที่ 04153/ว 198 ลงวั …

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ตามโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพง …

อ่านเพิ่มเติม

รับสมัครคัดเลือกครูที่เกษียณอายุราชการเพื่อจ้างเป็นครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

        สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน …

อ่านเพิ่มเติม

วันครู 61

วันด็ก 61

Merry Christmas 2017