ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

การประชุมทางไกล เพื่อทบทวนและสร้างความเข้าใจการใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับการจัดอาหารกลางวัน

การประชุมทางไกล (Teleconference) วันที่ 18 ก.ค.256 …

อ่านเพิ่มเติม

การเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

    ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว และสำนักง …

อ่านเพิ่มเติม

การจัดประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ 2561

เชิญโรงเรียนสุจริตร้อยละ 10 เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกั …

อ่านเพิ่มเติม

การจัดอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา”ป้องกันการทุจริต”(โครงการโรงเรียนสุจริต)ประจำปีงบประมาณ 2561

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ด้วย สพฐ. ไ …

อ่านเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพ

พิธีไหว้ครู