รายงานการระดมทรัพยากรและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ จำนวนเงินหรือมูลค่า
1 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 3 12,000   
2 บ้านท่ากะบาก 1 11,215   
3 บ้านคลองสิบสาม 2 222,271   
4 บ้านแก่งสะเดา 3 41,550   
5 บ้านคลองไก่เถื่อน 1 83,975   
6 บ้านเนินสายฝน 3 173,000   
7 บ้านด่านชัยพัฒนา 6 47,005   
8 บ้านมหาเจริญ 5 320,599   
9 บ้านคลองเจริญ 3 149,395   
10 บ้านวังยาง 2 268,238   
11 บ้านท่าเต้น 1 80,000   
12 บ้านท่าช้าง 3 309,500   
13 บ้านหนองกะทะ 4 100,330   
14 บ้านหนองหว้า 2 579,960   
15 บ้านใหม่ไทรทอง 21 249,139   
16 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 5 54,500   
17 บ้านซับถาวร 2 188,572   
18 บ้านใหม่ถาวร 2 35,910   
19 บ้านหนองนกกระเรียน 34 42,140   
20 บ้านคลองทราย 7 8,979   
21 วังไผ่ 1 100,000   


สรุป:


จำนวน 21 โรงเรียน รวมมูลค่า 3,078,278 บาท  • คลิก...เพิ่มข้อมูล