เมนูโรงเรียนจัดการข้อมูล

 

เมนูรายงานข้อมูล

 

          โรงเรียนจะกรอกข้อมูล         
ต้อง Login ก่อน

 

Username:

password :


พบข้อมูลโรงเรียนมีปัญหาการอ่านไม่ออกทั้งหมด(คิดจากฐานโรงเรียนที่รายงานข้อมูล) ดังนี้

ที่โรงเรียนนักเรียนทั้งหมด อ่านไม่ออกคิดเป็นร้อยละเครือข่าย
บ้านลุงพลู 81 24 29.63  ลุ่มน้ำพระปรง
บ้านคลองอุดมสุข 24 20.83  ปางสีดา
บ้านวังทอง 82 16 19.51  วังสมบูรณ์
ทับทิมสยาม05 83 16 19.28  คลองหาด
บ้านหินกอง 175 33 18.86  คลองหาด
บ้านหนองกะทะ 91 17 18.68  เขาฉกรรจ์
บ้านวังปืน 45 17.78  คลองหาด
บ้านวังยาง 68 12 17.65  คลองหาด
มหาธิคุณวิทยา 170 30 17.65  คลองหาด
10 บ้านคลองบุหรี่ 57 10 17.54  ปางสีดา
11 บ้านเนินดินแดง 58 10 17.24  ลุ่มน้ำพระปรง
12 บ้านเขาตาง้อก 200 33 16.5  คลองหาด
13 บ้านหนองปรือ 156 25 16.03  วังน้ำเย็น
14 บ้านโป่งดาวเรือง 44 15.91  ปางสีดา
15 บ้านเหล่ากกโก 51 15.69  ลุ่มน้ำพระปรง
16 บ้านวังแดง 51 15.69  วังน้ำเย็น
17 บ้านพรหมนิมิต 148 23 15.54  คลองหาด
18 บ้านเนินสายฝน 158 24 15.19  เขาฉกรรจ์
19 สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 41 14.63  คลองหาด
20 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 597 86 14.41  วังน้ำเย็น
21 เขาสิงโต 125 18 14.4  ลุ่มน้ำพระปรง
22 บ้านท่าเกษม 235 33 14.04  ปางสีดา
23 บ้านหนองปักหลัก 44 13.64  เขาฉกรรจ์
24 ธรรมยานประยุต 60 13.33  สระแก้ว
25 บ้านท่าแยก 98 13 13.27  ปางสีดา
26 บ้านทุ่งพระ 219 29 13.24  ปางสีดา
27 บ้านคลองเจริญสุข 82 10 12.2  วังสมบูรณ์
28 บ้านทุ่งหินโคน 373 45 12.06  สระแก้ว
29 บ้านวังจั่น 106 12 11.32  ลุ่มน้ำพระปรง
30 บ้านคลองน้ำใส 200 22 11  ลุ่มน้ำพระปรง
31 บ้านคลองยายอินทร์ 272 28 10.29  วังสมบูรณ์
32 บ้านเขาดิน(คลองหาด) 138 14 10.14  คลองหาด
33 บ้านเทศมงคล 30 10  ลุ่มน้ำพระปรง
34 บ้านวังวน 110 11 10  คลองหาด
35 บ้านคลองอุดม 91 9.89  วังสมบูรณ์
36 บ้านวังดารา 62 9.68  วังสมบูรณ์
37 บ้านท่ากะบาก 130 12 9.23  ปางสีดา
38 บ้านเขาดิน 44 9.09  เขาฉกรรจ์
39 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 310 28 9.03  วังน้ำเย็น
40 บ้านซับน้อย 67 8.96  คลองหาด
41 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) 101 8.91  เขาฉกรรจ์
42 บ้านคลองหมี 23 8.7  สระแก้ว
43 บ้านชุมทอง 153 13 8.5  คลองหาด
44 บ้านคลองมะละกอ 95 8.42  สระแก้ว
45 บ้านซับเกษม 48 8.33  วังสมบูรณ์
46 บ้านสี่แยก 108 8.33  สระแก้ว
47 สามัคคีราษฎร์บำรุง 193 16 8.29  คลองหาด
48 บ้านบะขมิ้น 75  ลุ่มน้ำพระปรง
49 บ้านคลองทราย 75  วังสมบูรณ์
50 บ้านไพรจิตรวิทยา 203 16 7.88  วังสมบูรณ์
51 บ้านศาลาลำดวน 102 7.84  สระแก้ว
52 บ้านคลองหาด 170 13 7.65  คลองหาด
53 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 275 21 7.64  วังน้ำเย็น
54 บ้านหนองข่า 55 7.27  สระแก้ว
55 บ้านทุ่งพลวง 69 7.25  สระแก้ว
56 วังศรีทอง 28 7.14  วังสมบูรณ์
57 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 415 29 6.99  เขาฉกรรจ์
58 วังจระเข้ 102 6.86  วังน้ำเย็น
59 บ้านซับเจริญ 132 6.82  วังน้ำเย็น
60 บ้านหนองสมบูรณ์ 88 6.82  วังน้ำเย็น
61 บ้านคลองเจริญ 236 16 6.78  เขาฉกรรจ์
62 บ้านพรสวรรค์(วัง) 59 6.78  วังน้ำเย็น
63 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 192 13 6.77  วังน้ำเย็น
64 บ้านคลองน้ำเขียว 89 6.74  ปางสีดา
65 บ้านห้วยไคร้ 60 6.67  คลองหาด
66 บ้านคลองสำอางค์ 90 6.67  สระแก้ว
67 บ้านวังรี 77 6.49  เขาฉกรรจ์
68 บ้านดอนดินแดง 47 6.38  วังน้ำเย็น
69 อนุบาลเมืองสระแก้ว 158 10 6.33  ปางสีดา
70 บ้านแก่งสีเสียด 50  สระแก้ว
71 สามัคคีประชาสรรค์ 67 5.97  ลุ่มน้ำพระปรง
72 บ้านธารนพเก้า 458 27 5.9  เขาฉกรรจ์
73 บ้านคลองสิบสาม 323 19 5.88  เขาฉกรรจ์
74 บ้านพระเพลิง 478 28 5.86  เขาฉกรรจ์
75 บ้านบึงพระราม 69 5.8  เขาฉกรรจ์
76 บ้านซับถาวร 69 5.8  คลองหาด
77 บ้านมหาเจริญ 644 37 5.75  วังน้ำเย็น
78 บ้านเขาสามสิบ 72 5.56  เขาฉกรรจ์
79 บ้านหนองไทร 92 5.43  สระแก้ว
80 บ้านเขาน้อยสามัคคี 222 12 5.41  เขาฉกรรจ์
81 บ้านป่าระกำ 57 5.26  ปางสีดา
82 บ้านหนองหว้า 172 5.23  เขาฉกรรจ์
83 บ้านซับมะนาว 600 30  เขาฉกรรจ์
84 บ้านคลองธรรมชาติ 201 10 4.98  เขาฉกรรจ์
85 บ้านด่านชัยพัฒนา 61 4.92  วังน้ำเย็น
86 บ้านน้ำซับเจริญ 305 15 4.92  สระแก้ว
87 อนุบาลวัดสระแก้ว 1656 78 4.71  สระแก้ว
88 บ้านใหม่ไทรทอง 384 18 4.69  เขาฉกรรจ์
89 บ้านท่าช้าง 88 4.55  สระแก้ว
90 บ้านซับสิงโต 66 4.55  วังสมบูรณ์
91 บ้านไทรทอง 113 4.42  วังสมบูรณ์
92 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 47 4.26  คลองหาด
93 บ้านนาดี 96 4.17  คลองหาด
94 บ้านท่าระพา 72 4.17  สระแก้ว
95 บ้านเขาข่า 49 4.08  สระแก้ว
96 บ้านหนองแก 50  วังน้ำเย็น
97 บ้านท่าผักชี 76 3.95  เขาฉกรรจ์
98 บ้านหน้าสถานี 155 3.87  ปางสีดา
99 บ้านห้วย 53 3.77  ลุ่มน้ำพระปรง
100 บ้านใหม่สระบุรี 53 3.77  วังน้ำเย็น
101 บ้านแก้ง 292 11 3.77  ลุ่มน้ำพระปรง
102 บ้านคลองนางาม 54 3.7  เขาฉกรรจ์
103 สาขาบ้านเขาช่องแคบ 55 3.64  คลองหาด
104 บ้านหนองผูกเต่า 28 3.57  สระแก้ว
105 บ้านเนินผาสุก 84 3.57  สระแก้ว
106 บ้านภูเงิน 85 3.53  เขาฉกรรจ์
107 อนุบาลคลองหาด 264 3.41  คลองหาด
108 บ้านเนินสวนอ้อย 59 3.39  สระแก้ว
109 บ้านท่าตาสี 91 3.3  วังน้ำเย็น
110 วนาสงเคราะห์ 61 3.28  ลุ่มน้ำพระปรง
111 บ้านคลองศรีเมือง 61 3.28  ปางสีดา
112 บ้านวังสำลี 31 3.23  วังสมบูรณ์
113 บ้านเนินสะอาด 99 3.03  สระแก้ว
114 บ้านไร่สามศรี 66 3.03  วังสมบูรณ์
115 วัดพวงนิมิต 362 10 2.76  เขาฉกรรจ์
116 ชุมชนบ้านตาหลังใน 421 11 2.61  วังน้ำเย็น
117 วัดเกศแก้ว 40 2.5  วังน้ำเย็น
118 บ้านหนองเตียน 290 2.41  ปางสีดา
119 บ้านท่าเต้น 128 2.34  เขาฉกรรจ์
120 บ้านคลองหมากนัด 89 2.25  ลุ่มน้ำพระปรง
121 บ้านคลองไก่เถื่อน 226 2.21  คลองหาด
122 บ้านคลองผักขม 368 2.17  ปางสีดา
123 บ้านแก่งสะเดา 94 2.13  วังน้ำเย็น
124 บ้านโคกน้อย 244 2.05  วังสมบูรณ์
125 บ้านกิโลสาม 49 2.04  ปางสีดา
126 อนุบาลวังสมบูรณ์ 949 19  วังสมบูรณ์
127 บ้านหนองนกกระเรียน 53 1.89  ปางสีดา
128 บ้านหนองขี้เห็น 118 1.69  ลุ่มน้ำพระปรง
129 บ้านเขาแหลม 369 1.63  วังสมบูรณ์
130 บ้านหนองผักหนาม 62 1.61  วังน้ำเย็น
131 บ้านเขามะกา 373 1.61  สระแก้ว
132 บ้านโคกมะตูม 65 1.54  ปางสีดา
133 บ้านคลองหินปูน 112 0.89  วังน้ำเย็น
134 บ้านเขาเลื่อม 116 0.86  คลองหาด
135 บ้านวังบูรพา 286 0.35  วังน้ำเย็น


สรุปข้อมูลนักเรียนมีปัญหาการอ่านไม่ออก(คิดจากฐานทุกโรงเรียนในสพท.)

  • ::. นักเรียนทั้งหมด 23043 คน

  • ::. นักเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด 1469 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38


  • Copyright 2014 by Rueng chantapan