เมนูโรงเรียนจัดการข้อมูล

 

เมนูรายงานข้อมูล

 

          โรงเรียนจะกรอกข้อมูล         
ต้อง Login ก่อน

 

Username:

password :


พบข้อมูลโรงเรียนมีปัญหาการอ่านไม่ออกทั้งหมด(คิดจากฐานโรงเรียนที่รายงานข้อมูล) ดังนี้

ที่โรงเรียนนักเรียนทั้งหมด อ่านไม่ออกคิดเป็นร้อยละเครือข่าย
บ้านหนองกะทะ 91 17 18.68  เขาฉกรรจ์
บ้านเนินสายฝน 158 24 15.19  เขาฉกรรจ์
บ้านหนองปักหลัก 44 13.64  เขาฉกรรจ์
บ้านเขาดิน 44 9.09  เขาฉกรรจ์
บ้านนา(สามัคคีวิทยา) 101 8.91  เขาฉกรรจ์
อนุบาลเขาฉกรรจ์ 415 29 6.99  เขาฉกรรจ์
บ้านคลองเจริญ 236 16 6.78  เขาฉกรรจ์
บ้านวังรี 77 6.49  เขาฉกรรจ์
บ้านธารนพเก้า 458 27 5.9  เขาฉกรรจ์
10 บ้านคลองสิบสาม 323 19 5.88  เขาฉกรรจ์
11 บ้านพระเพลิง 478 28 5.86  เขาฉกรรจ์
12 บ้านบึงพระราม 69 5.8  เขาฉกรรจ์
13 บ้านเขาสามสิบ 72 5.56  เขาฉกรรจ์
14 บ้านเขาน้อยสามัคคี 222 12 5.41  เขาฉกรรจ์
15 บ้านหนองหว้า 172 5.23  เขาฉกรรจ์
16 บ้านซับมะนาว 600 30  เขาฉกรรจ์
17 บ้านคลองธรรมชาติ 201 10 4.98  เขาฉกรรจ์
18 บ้านใหม่ไทรทอง 384 18 4.69  เขาฉกรรจ์
19 บ้านท่าผักชี 76 3.95  เขาฉกรรจ์
20 บ้านคลองนางาม 54 3.7  เขาฉกรรจ์
21 บ้านภูเงิน 85 3.53  เขาฉกรรจ์
22 วัดพวงนิมิต 362 10 2.76  เขาฉกรรจ์
23 บ้านท่าเต้น 128 2.34  เขาฉกรรจ์
24 ทับทิมสยาม05 83 16 19.28  คลองหาด
25 บ้านหินกอง 175 33 18.86  คลองหาด
26 บ้านวังปืน 45 17.78  คลองหาด
27 บ้านวังยาง 68 12 17.65  คลองหาด
28 มหาธิคุณวิทยา 170 30 17.65  คลองหาด
29 บ้านเขาตาง้อก 200 33 16.5  คลองหาด
30 บ้านพรหมนิมิต 148 23 15.54  คลองหาด
31 สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ 41 14.63  คลองหาด
32 บ้านเขาดิน(คลองหาด) 138 14 10.14  คลองหาด
33 บ้านวังวน 110 11 10  คลองหาด
34 บ้านซับน้อย 67 8.96  คลองหาด
35 บ้านชุมทอง 153 13 8.5  คลองหาด
36 สามัคคีราษฎร์บำรุง 193 16 8.29  คลองหาด
37 บ้านคลองหาด 170 13 7.65  คลองหาด
38 บ้านห้วยไคร้ 60 6.67  คลองหาด
39 บ้านซับถาวร 69 5.8  คลองหาด
40 สามัคคีสกุลอรุณวิทยา 47 4.26  คลองหาด
41 บ้านนาดี 96 4.17  คลองหาด
42 สาขาบ้านเขาช่องแคบ 55 3.64  คลองหาด
43 อนุบาลคลองหาด 264 3.41  คลองหาด
44 บ้านคลองไก่เถื่อน 226 2.21  คลองหาด
45 บ้านเขาเลื่อม 116 0.86  คลองหาด
46 บ้านคลองอุดมสุข 24 20.83  ปางสีดา
47 บ้านคลองบุหรี่ 57 10 17.54  ปางสีดา
48 บ้านโป่งดาวเรือง 44 15.91  ปางสีดา
49 บ้านท่าเกษม 235 33 14.04  ปางสีดา
50 บ้านท่าแยก 98 13 13.27  ปางสีดา
51 บ้านทุ่งพระ 219 29 13.24  ปางสีดา
52 บ้านท่ากะบาก 130 12 9.23  ปางสีดา
53 บ้านคลองน้ำเขียว 89 6.74  ปางสีดา
54 อนุบาลเมืองสระแก้ว 158 10 6.33  ปางสีดา
55 บ้านป่าระกำ 57 5.26  ปางสีดา
56 บ้านหน้าสถานี 155 3.87  ปางสีดา
57 บ้านคลองศรีเมือง 61 3.28  ปางสีดา
58 บ้านหนองเตียน 290 2.41  ปางสีดา
59 บ้านคลองผักขม 368 2.17  ปางสีดา
60 บ้านกิโลสาม 49 2.04  ปางสีดา
61 บ้านหนองนกกระเรียน 53 1.89  ปางสีดา
62 บ้านโคกมะตูม 65 1.54  ปางสีดา
63 บ้านลุงพลู 81 24 29.63  ลุ่มน้ำพระปรง
64 บ้านเนินดินแดง 58 10 17.24  ลุ่มน้ำพระปรง
65 บ้านเหล่ากกโก 51 15.69  ลุ่มน้ำพระปรง
66 เขาสิงโต 125 18 14.4  ลุ่มน้ำพระปรง
67 บ้านวังจั่น 106 12 11.32  ลุ่มน้ำพระปรง
68 บ้านคลองน้ำใส 200 22 11  ลุ่มน้ำพระปรง
69 บ้านเทศมงคล 30 10  ลุ่มน้ำพระปรง
70 บ้านบะขมิ้น 75  ลุ่มน้ำพระปรง
71 สามัคคีประชาสรรค์ 67 5.97  ลุ่มน้ำพระปรง
72 บ้านห้วย 53 3.77  ลุ่มน้ำพระปรง
73 บ้านแก้ง 292 11 3.77  ลุ่มน้ำพระปรง
74 วนาสงเคราะห์ 61 3.28  ลุ่มน้ำพระปรง
75 บ้านคลองหมากนัด 89 2.25  ลุ่มน้ำพระปรง
76 บ้านหนองขี้เห็น 118 1.69  ลุ่มน้ำพระปรง
77 บ้านหนองปรือ 156 25 16.03  วังน้ำเย็น
78 บ้านวังแดง 51 15.69  วังน้ำเย็น
79 อนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 597 86 14.41  วังน้ำเย็น
80 วัดคลองตาสูตรสามัคคี 310 28 9.03  วังน้ำเย็น
81 บ้านเขาตะกรุบพัฒนา 275 21 7.64  วังน้ำเย็น
82 วังจระเข้ 102 6.86  วังน้ำเย็น
83 บ้านซับเจริญ 132 6.82  วังน้ำเย็น
84 บ้านหนองสมบูรณ์ 88 6.82  วังน้ำเย็น
85 บ้านพรสวรรค์(วัง) 59 6.78  วังน้ำเย็น
86 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่6 192 13 6.77  วังน้ำเย็น
87 บ้านดอนดินแดง 47 6.38  วังน้ำเย็น
88 บ้านมหาเจริญ 644 37 5.75  วังน้ำเย็น
89 บ้านด่านชัยพัฒนา 61 4.92  วังน้ำเย็น
90 บ้านหนองแก 50  วังน้ำเย็น
91 บ้านใหม่สระบุรี 53 3.77  วังน้ำเย็น
92 บ้านท่าตาสี 91 3.3  วังน้ำเย็น
93 ชุมชนบ้านตาหลังใน 421 11 2.61  วังน้ำเย็น
94 วัดเกศแก้ว 40 2.5  วังน้ำเย็น
95 บ้านแก่งสะเดา 94 2.13  วังน้ำเย็น
96 บ้านหนองผักหนาม 62 1.61  วังน้ำเย็น
97 บ้านคลองหินปูน 112 0.89  วังน้ำเย็น
98 บ้านวังบูรพา 286 0.35  วังน้ำเย็น
99 บ้านวังทอง 82 16 19.51  วังสมบูรณ์
100 บ้านคลองเจริญสุข 82 10 12.2  วังสมบูรณ์
101 บ้านคลองยายอินทร์ 272 28 10.29  วังสมบูรณ์
102 บ้านคลองอุดม 91 9.89  วังสมบูรณ์
103 บ้านวังดารา 62 9.68  วังสมบูรณ์
104 บ้านซับเกษม 48 8.33  วังสมบูรณ์
105 บ้านคลองทราย 75  วังสมบูรณ์
106 บ้านไพรจิตรวิทยา 203 16 7.88  วังสมบูรณ์
107 วังศรีทอง 28 7.14  วังสมบูรณ์
108 บ้านซับสิงโต 66 4.55  วังสมบูรณ์
109 บ้านไทรทอง 113 4.42  วังสมบูรณ์
110 บ้านวังสำลี 31 3.23  วังสมบูรณ์
111 บ้านไร่สามศรี 66 3.03  วังสมบูรณ์
112 บ้านโคกน้อย 244 2.05  วังสมบูรณ์
113 อนุบาลวังสมบูรณ์ 949 19  วังสมบูรณ์
114 บ้านเขาแหลม 369 1.63  วังสมบูรณ์
115 ธรรมยานประยุต 60 13.33  สระแก้ว
116 บ้านทุ่งหินโคน 373 45 12.06  สระแก้ว
117 บ้านคลองหมี 23 8.7  สระแก้ว
118 บ้านคลองมะละกอ 95 8.42  สระแก้ว
119 บ้านสี่แยก 108 8.33  สระแก้ว
120 บ้านศาลาลำดวน 102 7.84  สระแก้ว
121 บ้านหนองข่า 55 7.27  สระแก้ว
122 บ้านทุ่งพลวง 69 7.25  สระแก้ว
123 บ้านคลองสำอางค์ 90 6.67  สระแก้ว
124 บ้านแก่งสีเสียด 50  สระแก้ว
125 บ้านหนองไทร 92 5.43  สระแก้ว
126 บ้านน้ำซับเจริญ 305 15 4.92  สระแก้ว
127 อนุบาลวัดสระแก้ว 1656 78 4.71  สระแก้ว
128 บ้านท่าช้าง 88 4.55  สระแก้ว
129 บ้านท่าระพา 72 4.17  สระแก้ว
130 บ้านเขาข่า 49 4.08  สระแก้ว
131 บ้านหนองผูกเต่า 28 3.57  สระแก้ว
132 บ้านเนินผาสุก 84 3.57  สระแก้ว
133 บ้านเนินสวนอ้อย 59 3.39  สระแก้ว
134 บ้านเนินสะอาด 99 3.03  สระแก้ว
135 บ้านเขามะกา 373 1.61  สระแก้ว


สรุปข้อมูลนักเรียนมีปัญหาการอ่านไม่ออก(คิดจากฐานทุกโรงเรียนในสพท.)

  • ::. นักเรียนทั้งหมด 23043 คน

  • ::. นักเรียนที่มีปัญหาทั้งหมด 1469 คน คิดเป็นร้อยละ 6.38


  • Copyright 2014 by Rueng chantapan