เมนูหลัก

รายงาน IDP

 

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

โปรแกรม dta
   

 

สวัสดีครับ

            หลังจากที่มีการประเมินสมรรถนะตนเองโดยผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และตนเอง ในขั้นตอนต่อไป
ท่านก็ต้องจัดทำแผนพัฒนาตนเอง (ID-Plan หรือ IDP) จากผลการประเมินที่สมรรถนะท่านยังไม่เป็นที่น่าพอใจของท่าน
โดยท่านจัดทำด้วยตนเองผ่าน Website นี้ มีขั้นตอนดังนี้
(โปรดอ่าน)

                   1. ท่านที่ยังไม่มี User Name และ Password ให้สมัครก่อน (ท่านที่มีแล้ว เช่นเคยสมัครไว้แล้วใน ครูสระแก้วรักการอ่าน
e-learning 
Remote drive  คลังข้อสอบ ใช้ได้เลยไม่ต้องสมัครใหม่) การสมัครใช้เพียงเลขประชาชนเท่านั้น
                   2. Login ด้วย User Name และ Password ถ้าผ่านจะมีข้อความต้อนรับ
                   3. เลือกเมนู
จัดการ ID-PLAN ก็สามารถเข้าดำเนินการได้เลย

                   ที่สำคัญทุกท่านต้องมีแผนแม้จะประเมินสมรรถนะได้ระดับสูงทุกสมรรถนะก็ตามให้ท่านเลือกสมรรถนะที่ท่าน
ต้องการพัฒนาต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น(สิ่งที่ดีที่สุดยังไม่เกิด)

                               ขอขอบคุณทุกท่านครับ

                                                      

                                                                                                   กลุ่มบริหารงานบุคคล

      ตัวอย่าง  ให้เลือกเมนู ดูรายคน แล้วกรอก  นายเรือง จันทพันธ์ หรือ นางเรียมใจ ยังพิทักษ์

"  

 

 

 


Copyright 2009 : by Rueng chantapan