เมนูหลัก

 

จัดการงานต้อง Login ก่อน

Username:
 
password :สมัครสมาชิก

 

 

 

 

 

โปรแกรม dta
 

            สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

 

 

   สวัสดีครับ

                  คลังข้อสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้คุณครูได้นำไป เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนานักเรียนตามความต้องการและเหมาะสม
     สามารถกำหนดระดับชั้น กลุ่มสาระ และจำนวนข้อในการทดสอบแต่ละครั้ง โดยข้อสอบจะเปลี่ยนทุกครั้งไม่ซ้ำเดิม และสามารถ
     ส่งตรวจและทราบผลคะแนนทันที

                  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 


Copyright 2014 : by Rueng chantapan